Székhely:
9938 Szatta,
Fő u. 17.
Levelezési cím:
1145 Budapest,
Thököly út 114/a. I.em.4.
tel: (70) 326 5830
e-mail: tff@tff.hu
adószám: 18174762-1-18


  

BEMUTATKOZÓ

A Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért (TFF) civil és az üzleti szférában járatos trénerek, szervezetfejlesztők, zöldmozgalmi aktivisták által 2001-ben alapított egyesület.

Célunk az emberek és közösségek fejlődésének és együttműködésének fejlesztése. A tudatos, tájékozott, egészséges öntudattal, kurázsival, szakértelemmmel és bölcsességgel felvértezett közösségek jelenthetik a fenntartható társadalom és világ alapját.

Munkánk során tréneri/facilitátori tudást ötvözzük a fenntartható fejlődés elveivel és lehetséges gyakorlataival. Olyan civil, üzleti és állami irányítási és tervezési módszerek kidolgozásával és meghonosításával foglalkozunk, amelyek az adott szervezet tevékenységében megerősítik a fenntarthatósági szempontokat, hozzájárulnak a helyi és szervezeti fenntarthatóság és fejlődés megvalósításához.

Néhány példa módszereinkből:

Állampolgárok tudatos, aktív, felelős részvételének erősítése közösségi folyamatokban; a helyi igényekre, szükségletekre, helyi tudásra épülő fejlesztési folyamatok segítése; közösségi elvű vállalkozások fejlesztése; a gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokat integráló kezdeményezések támogatása és megvalósítása; a szektorközi kapcsolatok fejlesztése; a fenntartható fejlődési programok módszertanának kifejlesztése és a fenntartható fejlődésért dolgozó tanácsadók szakmai fejlődéséhez fórum biztosítása, valamint pozitív gondolkodást, lelki ellenálló képességet erősítő képzések.AKTUÁLIS PROGRAMOK:

Az Őrségben, a Balaton-felvidéken, Győr és Szentgotthárd környékén megvalósuló Nyitott szemmel Magyarországon program célja helyi lakosság és a természeti környezet harmonikus viszonyának megerősítése. Ennek eszközei lehetnek a szabadidő helyben való eltöltésének ösztönzése, a gyalog, kerékpárral esetleg lóval való közlekedés, a helyi élelmiszerek iránti igény növelése, a természetes anyaghasználatra való törekvés. A honlapról kinyomtatható formában is letölthetők Veszprém, a Balaton-felvidék, a Káli-medence, Tihany, Győr, Rába-völgye, Sokoró, Szentgotthárd és az Őrség természeti-kulturális és szerlid turizmusát népszerűsítő brosúrák és tablók, amelyet számos helyi kulturális rendezvényen és 12 iskolában, bemutató tanórák keretében is bemutatunk. A gyerekek helyi érték feltáró pályázaton is részt vehetnek, valamint a helyi műhelymunkák segítik a helyi termékek fogyasztásának előmozdítását. A Fenntartható életmód kampány a természeti és helyi értékekhez kapcsolódóan a Ny-Dunántúlon címú, a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0132 számú pályázat keretében valósul meg.

A program a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0132 projekt keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg, Fenntartható életmód kampány a természeti és helyi értékekhez kapcsolódóan a Ny-Dunántúlon címen.
SZERVEZETFEJLESZTÉS

Ha egy közösség valamilyen problémával kerül szembe ( probléma a jelen helyzet és a vágyott állapot közötti különbség ), akkor négy féle módon reagálhatunk:
Egy: nem teszünk semmit ( fejünket a homokba dugjuk, jó lesz úgy, ahogy volt, majd csak lesz valahogy..)
Kettő: megkeressük a problémákat és elkezdjük javítgatni a szervezetet
Három: alkalmazkodunk a külső körülményekhez, trendekhez, világhoz stb.
Négy: kitűzünk magunknak egy célt és ahhoz keresünk megoldási módokat, lehetőségeket.

A szervezetfejlesztési folyamat során egy adott csoporttal dolgozunk hosszabb időn keresztül együtt. A program célja, hogy a civil szervezet munkatársait, önkénteseit végigsegítse egy folyamaton, amelynek során a szervezeti működés tünetei alapján feltárják az okokat, és megkezdődnek a szervezeti változások a szervezetben, a tagok aktív közreműködésével.

A szervezetfejlesztés során a szervezet munkatársai, önkéntesei végig gondolják a csoport erősségeit, gyengeségeit, átgondolják a szervezeti és egyéni múltjukat a civil szervezet viszonyában, és ez alapján meg tudják fogalmazni a jövőt a külső körülmények figyelembevételével, megfogalmazzák a szervezeti jövőképet és küldetést, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket, feismerik az előrevivő és hátráltató elemeket a csoportműködés mindennapjaiban valamint a szervezeti kultúra elemeet tudatosan alkalmazzák, majd a résztvevők pozitívan, megoldásokat keresve nézzenek önmagukra,a mindenapokban eléjük kerülő emberekre,helyzetekre, eseményekre.
CSAPATÉPÍTÉS

A képzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a szervezeti, munkahelyi, közösségi és egyéb csoportokban történő közös, hatékony együttműködésre, munkára. A tréningnek része azoknak az alapvető ismereteknek az átadása– az önismeret és a csoportok működésének területén-, amelyek szükségesek a munkacsoportok,civil szervezetek, vagy bármely más közösség működéséhez.

Ehhez segítenek hozzá a csoportelméleti, csoportdinamikai ismeretek ,az egyénnek a csoporttal való viszonyának átgondolása, a csoportban betöltött szerepének megtalálása. a csoporttá alakulás folyamatának átélése kapcsán. Valamint része a képzésnek a pozitív szemlélet fontosságának bemutatása különböző gyakorlatok alkalmazása során, amit a mindennapokban is használni tudnak a résztvevők önmagukkal és a környezetükben élőkkel szemben.

ERDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Sokszor és sokan döntenek olyan fontos ügyekben, amelyek érintik civil szervezeteink szakmai céljait, szervezeti életét. Polgármesterek, önkormányzati képviselők, az önkormányzat dolgozói, hatóságok képviselői, vállalati döntéshozók, pályázati lebonyolítók döntései meghatározhatják munkánk eredményességét. Hogyan tudjuk befolyásolni ezeket a döntéseket? Hogyan tudjuk a lehető legkedvezőbb eredményt elérni? A civil szervezeti vezetők, aktivisták, munkatársak sok esetben elveszve érzik magukat ilyen helyzetekben, és nem találják a leghatékonyabb cselekvési irányt.

Képzésünk segítséget nyújt a helyi, megyei szinten tevékenykedő civileknek, hogy rendszerben tudják szemlélni az érdekérvényesítési és döntésbefolyásolási feladatokat, hogy elsajátítsák a hatékony lobbizás eszközrendszerét. A képzésen résztvevők egy helyi érdekérvényesítésről szóló segédletet is kézhez kapnak.
FORRÁSTEREMTÉS, AVAGY NEM MINDEN PÉNZ KÉRDÉS

Minden szervezet működéséhez szükségesek források. Ezek a források nem csak pénzügyi, hanem emberi-, természetbeni stb. erőforrások is. A források természete szerint belső és külső forrásokat veszünk igénybe, hogy folyamatosan működhessen és fejlődhessen szervezetünk, cégünk.

A forrásteremtéssel kapcsolatos tréningjeink, tanácsadási alkalmaink segítenek rávilágítani a belső és külső forrásaink széles tárházára, a pazarlás kiküszöbölésével, a források helyes elosztásával a forrásmegőrzés fontos szerepére, a külső források bevonásának lehetőségeire. Kiemelt figyelmet fordítunk egyidejűleg a szervezeti kommunikáció fejlesztésére, hogy a források felhasználása és a lehetőségek feltárása a legoptimálisabb lehessen.

A forrásteremtés nem kizárólag vezetői feladat. Vonja be a folyamatba munkatársait, segítőit és élvezze ennek hihetetlen előnyeit!
SZEMÉLYES ÉS SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ

A képzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a munkahelyi, közösségi és egyéb csoportokban történő együttműködésen alapuló, hatékony kommunikáció ismeretére és használatára. A tréning során a részvevők alapvető elméleti ismereteket szerezhetnek a kommunikációval kapcsolatban, valamint a különböző gyakorlatok kapcsán mélyíthetik tudásukat kommunikáció területén.

Megismerkednek a csoport fogalmával, csoporttá-alakulás folyamatával , emellett a kommunikációs alapfogalmakról ( kommunikációs típusok, hatékony kommunikáció) szervezeten belüli információáramlás módjairól, különböző konfliktuskezelési és konfliktus-megoldási módokról hallhatnak a jelentkezők Az elméleti ismeretek mellett része a folyamatnak a gyakorlati, tapasztalatok átélésén alapuló ismeretszerzés. A résztvevők tréning-gyakorlatok segítségével fejleszthetik önismeretüket,együttműködési készségüket.

Cél, hogy a résztvevők ismerjék fel az előrevivő és hátráltató elemeket a saját és a szervezeti kommunikáció területén, képesek legyenek használni a kapott ismereteket a mindennapi életben és pozitívan, megoldásokat keresve nézzenek önmagukra, a velük kapcsolatban kerülő emberekre, helyzetekre, eseményekre.VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

Az élet alaptörvénye, hogy állandóan változik. A szervezetek, cégek életében a fejlődés, növekedés csak változásokkal együtt képzelhető el. Változik a dolgozók, segítők létszáma, az iroda nagyobb lesz, nagyobb lesz a forgalom, bonyolultabb az irányítási, a kommunikációs, az adminisztratív, a menedzsment rendszer, több pénzt kell kezelni, új szabályokhoz alkalmazkodni, stb, stb. Hosszan sorolhatnánk a szükségszerű változtatásokat.

Az új dolgokhoz való alkalmazkodás többletenergiát, több türelmet, odafigyelést követel a dolgozóktól, vezetőktől egyaránt. Ez óhatatlanul is ellenállást vált ki néhány munkatársból. A járt utat a járatlanért nehezen hagyják el, még akkor sem, ha már a régi rendszer elavult és nem működőképes többé.

A változásmenedzsment abban nyújt segítséget, hogy képesek legyünk tudatosan kezelni a változásokkal járó konfliktusokat, nehézségeket és zökkenőmentessé tegyük az átalakulás időszakát, felhasználva ezt arra is, hogy szervezeti kultúránk erősödjön.

Ideális esetben csoportos döntéshozási folyamat segítségével, csapatépítéssel, motivációs tréninggel kiegészítve valósul meg. Időt, pénzt és energiát spórolhatunk meg azzal, ha előre, tudatosan felkészítjük szervezetünket a változásokra, tanítjuk munkatársainkat az állandó, rugalmas változás képességére, hiszen ezt követeli meg a világ tőlünk.

A kezeletlen, szőnyeg alá söpört konfliktusok, félelmek, a változások kapcsán, komoly válságba sodorhatják szervezetünket, cégünket. A válságkezelés során veszített energiák miatt szervezetünk, cégünk hátrányba kerül versenytársaival szemben. Előzzük meg a problémákat!

A TFF munkatársai, a hosszútávú szervezetfejlesztési tapasztalatokból merítve, olyan egyedi, az ön szervezetére, cégére szabott csoportos folyamatot, tréningsorozatot kínál, amely átsegíti önt és szervezetét a változás időszakán, tanácsokkal, csoportos döntéshozási folyamatok facilitálásával, csapatépítő alkalmakkal, speciális változás-, és konfliktuskezelő tréningekkel.

Ez az összetett folyamat segít az ön szervezetének, hogy a változásokat örömmel fogadja a jövőben és innovatív energiákat legyen képes mozgósítani.

ÖRÖMTRÉNING

Az örömtréninget dr. Vidovszky Gábor pszichiáter fejlesztette ki 1992-ben. Alapgondolata Seneca tanításán alapszik: nevezetesen, hogy a különböző dolgok nem jók vagy rosszak, hanem egyszerre jók és rosszak Az egyéntől, vagyis viszonyulásától függ, hogy milyennek látja a világot és benne önmagát, az életét. Az örömtréning önfejlesztő, lelki ellenálló-képességet erősítő módszer, amellyel begyakorolhatjuk azt, hogy a legkülönfélébb dolgok jobbik felére is figyeljünk. Fejleszthetjük vele pozitív gondolkodásunkat, viszonyulásunkat. Segítségével figyelmünket a bennünk és a körülöttünk lévő jóra és szépre tudjuk irányítani. Az örömtréning hatásmechanizmusa összetett. Része van benne a gyakorlás során létrejövő szemléletváltozásnak, a képzelet aktivitásának, az akarat, a hit fejlesztésének és az életvitel módosulásának is. Mélyíti az önismeretet, fejleszti a kapcsolati kultúrát, és növeli az önbizalmat. Az örömtréning nem tanácsadó, hanem válaszkereső módszer, melynek gyakorlásával önmagunkhoz és másokhoz való viszonyunk is javul. Különösen ajánljuk segítő foglalkozásúaknak, civil szervezeteknél dolgozóknak.